Nyheter

EVOLUSJON ELLER REVOLUSJON

Digitalisering muliggjør nye samhandlingsformer, organiseringsstrukturer og arbeidsrutiner.
Den endrer forretningsmodeller, styringsstrukturer og beslutningsprosesser i prosjekter og
prosjektbaserte virksomheter. Dessuten spiller den en del av de eksisterende prosjektprosessene og modellene sjakk matt.

Følgende hovedtalere kommer:

Walter Quam, leder Toppindustrisenteret: Nye digitale disipliner – hvilke samhandlingsmuligheter åpner de?
Henrik Syse, forsker Prio: Hvilken virkelighet opererer prosjektrettede virksomheter under i 2017–2025?
Håkon Haugli, adm.dir. Abelia: Muligheter og konsekvenser i nær fremtid på grunn av digitalisering.
Harald V. Nikolaisen, adm. dir. Statsbygg: Når alle vil delta. Innovasjonsprosessen knyttet til DIGI-Bygg.
Skatteetaten: Digitalisering – en suksesshistorie

 

Les mer her: Prosjekt Norge / Prosjekt 2017

 

TILBAKE TIL LISTE

0 Comments

    Leave a Comment